En timelaps film om Scanias 12 + 2 – växlade range-splitväxellåda som monteras på Scanias produktionsanläggning i Södertälje, Sverige.

AD, redigerare, ljud.