Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner.

Uppdrag: Vinjett

AD, animation och ljud.