En animation om effektmätning och hur Appelberg jobbar med effektmätning inom redaktionell kommunikation.

AD, illustration, animation och ljud.