Sponsorskap för Crescent till kanal 5

Kund: Armstrongfilm

AD, illustration och animation.